Lydabsorbering 2017-07-03T11:33:07+00:00

LYDABSORBERING

EFFEKTIVT

FLEKSIBELT

FLOT

se vores produkter

God akustik

God akustik i et lokale er en forudsætning for et godt indeklima. Hvis akustikken er dårlig, bliver lyd til støj, og man kan ikke høre, hvad der bliver sagt. God akustik er vigtig i alle rum, hvor mennesker skal fungere sammen.

Akustikken i et lokale kan beskrives ved lokalets efterklangstid – altså hvor længe, en lyd er om at dø ud i lokalet. Efterklangstiden er meget afhængig af overfladestrukturen i lokalet. Hårde og glatte overflader som beton og gips giver en lang efterklangstid, mens materialer med åben overfladestruktur som Troldtekt giver en kort efterklangstid og dermed en rigtig god akustik.

  • Troldtektpladens åbne struktur absorberer lyden

  • Høj lydabsorption giver kort efterklangstid

  • Kort efterklangstid gør det nemmere at høre, hvad der bliver sagt

TROLDTEKT ER ET NATURPRODUKT OG ER BÆREDYGTIGT

Troldtekt råvarer og produktion

Troldtekt akustik er træbetonplader fremstillet af naturprodukterne træ og cement. Kombinationen af træ og cement skaber Troldtekts fableaagtige lydabsorberende egenskaber og sikrer god akustik i arkitekturen.

Troldtekt er et naturprodukt og er dokumenteret bæredygtigt gennem hele produktets livscyklus. Træet i Troldtekt er rødgran fra lokale skove. Dansk træ er en fornybar ressource, fordi der plantes mere, end der fældes. Træ er desuden en CO2-neutral ressource, fordi træet under sin opvækst optager lige så meget CO2, som der udledes ved pleje, fældning og transport.

Til produktionen af Troldtekt anvendes udelukkende cement fra Aalborg Portland, som under miljøskånsomme forhold udvinder råvarerne fra den danske undergrund. Kridt og sand er de centrale råstoffer i Portland-cement, og kridt indvindes ved Hals Barre og sand i Løgstør Rende, hvor sandsugning tjener til at holde Limfjordens sejlrender farbare.

På Troldtekt fabrikken i Troldhede i det vestlige Jylland produceres Troldtekt træbetonplader, der anvendes som akustikregulerende loft- og vægbeklædning.

Absorberingsevne

Hvor meget absorberer en troldtekt plade?

Læs meget mere om absorberingsevne og Troldtekts lydmålinger på Troldtekts egen hjemmeside.

TROLDTEKT.DK
LYDMÅLINGER PDF

Skillevægge med flere lag

Vi har udviklet en særlig 5 lags membran, der både bryder, absorberer og stopper støjen – fra begge sider. Lagenes opbygning og absorberingsevne gør vores skillevægge ret unikke i forhold til mange andre tilsvarende løsninger.

NEMME AT SÆTTE OP

Indretning

Mange medarbejdere lider under, at kontorindretningen ikke har taget nok hensyn til at få absorberet den støj, der kastes rundt i lokalet. Derfor er der oftest behov for at få eftermonteret elementer, der hjælper til med at sænke støjniveauet yderligere.

Vi udvikler og fremstiller produkter, der er fleksible og nemme at sætte op på vægge eller ude i lokalet, hvor behovet er størst.
Vores løsninger betyder, at med ret enkle midler og uden større indgreb i kontorudformningen, så kan de fleste lokaler få bugt med støjen på en designmæssig flot og fleksibel måde.

Kuando reducerer støj og lydgener og er udviklet til at forbedre arbejdsmiljøet i danske virksomheder.

Sammen med Troldtekt arbejder vi dagligt med at sikre levering af højeste kvalitet og gøre oplevelsen af at handle hos os anbefalelsesværdigt.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål.

Telefon: +45 7020 7473
Email: mail@plenom.com